Baner06

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier

Quiz wiedzy: Demokracja w Unii Europejskiej

Pytanie nr 1: Ile zarabia europoseł?

Odpowiedź 1: 2000 euro diety i 4500 euro pensji
Odpowiedź 2: 11.283 euro miesięcznie netto pensji i diety
Odpowiedź 3: 20.550 euro

Pytanie nr 2: Co to jest Rada Unii Europejskiej?

Odpowiedź 1: Składa się z wybranych w głosowaniu powszechnym radnych i jest organem konsultacyjnym UE
Odpowiedź 2: Jest to formalna rada udzielona posłom przez Komisję Europejską
Odpowiedź 3: Rada Unii Europejskiej składa się z Ministrów Spraw Zagranicznych krajów członkowskich , wydaje unijne akty prawne i decyzje budżetowe

Pytanie nr 3: Co to jest dyrektywa europejska?

Odpowiedź 1: lista wytycznych dotycząca norm ubioru i zachowania posłów oraz urzędników w UE oraz budżetu na ich wydatki
Odpowiedź 2: unijny akt prawny, który państwa członkowskie są zobowiązane do przełożenia na prawo krajowe i wdrożenia w postaci krajowych ustaw i rozporządzeń
Odpowiedź 3: ustawa unijna obowiązująca tylko te państwa członkowskie, które głosowały za jej przyjęciem

Pytanie nr 4: Jaki procent wspólnego budżetu Unii przeznaczony będzie na Wspólną Politykę Rolną w latach 2014-2020?

Odpowiedź 1: prawie 60%
Odpowiedź 2: 15%
Odpowiedź 3: około 38%

Pytanie nr 5: Z czego pochodzą pieniądze na wspólny budżet UE?

Odpowiedź 1: z podatku od osób fizycznych oraz mandatów płaconych przez obywateli UE
Odpowiedź 2: ze składek ZUS oraz składek ustalonych przez ministrów finansów poszczególnych państw, do wysokości 5% budżetu poszczególnych krajów.
Odpowiedź 3: z podatku VAT płaconego przez obywateli UE , cła, kar finansowych płaconych przesz państwa członkowskie i 0,73 procent PNB państw członkowskich.

Pytanie nr 6: Komisja Europejska to:

Odpowiedź 1: Organ wykonawczy UE, Komisarze odpowiadają rangą ministrom państw i kierują administracją unijną.
Odpowiedź 2: Organ ustawodawczy UE, Komisja głosuje ustawy i dyrektywy oraz rozporządzenia unijne.
Odpowiedź 3: Organ kontrolny UE, Komisja monitoruje wydatki poszczególnych państw oraz właściwe wdrożenie prawa unijnego, Komisarze ustalają kary w przypadku niedostosowania prawa krajowego do unijnych przepisów.

Pytanie nr 7: Liczba osób zatrudnionych we wspólnych instytucjach Unii Europejskiej wynosi około:

Odpowiedź 1: 300.000
Odpowiedź 2: 55.000
Odpowiedź 3: pół miliona urzędników

Pytanie nr 8: Jaka jest średnia wielkość gospodarstwa rolnego w UE?

Odpowiedź 1: 150 ha
Odpowiedź 2: 30 ha
Odpowiedź 3: 15 ha


Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!