Baner05

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier

Quiz wiedzy: Ekologia

Pytanie nr 1: Ekologia to

Odpowiedź 1: Nauka o relacjach organizmów z otaczającym je światem, kładąca szczególny nacisk na ochronę środowiska
Odpowiedź 2: Szkodliwa moda, wprowadzona przez tzw. ekologów, którzy negują wszystko, co związane jest z produkcją masową
Odpowiedź 3: Nauka o zmianach klimatycznych na Ziemi

Pytanie nr 2: Agenda 21 to międzynarodowy dokument mówiący o

Odpowiedź 1: Walce z ubóstwem, bezrobociem i zorganizowaną przestępczością
Odpowiedź 2: Zagadnieniach społecznych i ekonomicznych, ochronie zasobów naturalnych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju
Odpowiedź 3: Wdrażaniu nowoczesnej technologii przy wydobyciu paliw i surowców kopalnych

Pytanie nr 3: Jak możemy zadbać o bioróżnorodność wokół nas

Odpowiedź 1: Sadząc kolorowe i egzotyczne rośliny, które przyciągają motyle
Odpowiedź 2: Sadząc lokalne odmiany roślin, budując schronienia dla owadów i ptaków, zastępując agresywne środki ochrony roślin ich naturalnymi odpowiednikami
Odpowiedź 3: Zakładając dużą plantację warzyw tunelowych

Pytanie nr 4: Ile procent energii w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych ?

Odpowiedź 1: 33 %
Odpowiedź 2: 12 %
Odpowiedź 3: 9 %

Pytanie nr 5: Lokalny ekorozwój możemy wspomóc poprzez

Odpowiedź 1: Kupowanie lokalnych produktów od sprawdzonych rolników, założenie choćby niewielkiego ogródka, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, segregację śmieci
Odpowiedź 2: Kupowanie warzyw i owoców z całego świata, palenie śmieci na polu, wylewanie szamba do rowów oraz zamianie polnych ścieżek na brukowane deptaki
Odpowiedź 3: Wybieranie dobrej jakości produktów, bez względu na to skąd pochodzą. Ważne, aby były w szklanym lub papierowym opakowaniu


Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!