Baner05

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier

Quiz wiedzy: Odnawialne źródła energii

Pytanie nr 1: Co to jest OZE?

Odpowiedź 1: Organizacja Zrzeszająca Energetyków
Odpowiedź 2: Odnawialne Źródła Energii
Odpowiedź 3: Ograniczenie Zbędnych Emisji (np. gazów)

Pytanie nr 2: Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

Odpowiedź 1: Kolektory słoneczne, kotły na biomasę, maszty wiatrowe
Odpowiedź 2: Paliwa kopalne, ropę naftową, gaz ziemny, uran i torf
Odpowiedź 3: Energię pochodzącą: z wiatru, z promieniowania słonecznego, ze złoży geotermalnych, z fal i prądów pływów morskich, ze spadku rzek, z biomasy i biogazu

Pytanie nr 3: Gaz łupkowy

Odpowiedź 1: Należy do OZE i stanowi doskonałe źródło taniej energii
Odpowiedź 2: Jest paliwem nieodnawialnym i przy jego wydobyciu stosuje się tzw. szczelinowanie hydrauliczne, które nie jest obojętne dla środowiska naturalnego
Odpowiedź 3: Podobnie jak gaz ziemny jest naturalnym paliwem, wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów - metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi

Pytanie nr 4: Helioelektrownie to:

Odpowiedź 1: Elektrownie słoneczne, które zamieniają energię słońca na ciepło i elektryczność
Odpowiedź 2: Rozbudowana sieć turbin wiatrowych, produkująca elektryczność dla całej wsi
Odpowiedź 3: Fotowoltanika oparta na przemianie atomów helu

Pytanie nr 5: Energia geotermalna

Odpowiedź 1: Powstaje przy wydobyciu gazu łupkowego
Odpowiedź 2: Pozyskiwana jest z wnętrza Ziemi
Odpowiedź 3: Powstaje przy okazji sztucznych spiętrzeń zbiorników wodnych, np. poprzez budowanie tam

Pytanie nr 6: Energetyka rozproszona i mikrogeneracja prowadzi do:

Odpowiedź 1: Znacznego wzrostu cen na danym obszarze i zależności energetycznej od dużych dostawców energii
Odpowiedź 2: Zanieczyszczenia środowiska i dyskomfortu dla mieszkańców regionu
Odpowiedź 3: Niezależności i demokracji energetycznej, czystszego środowiska, oszczędności i nowych źródeł dochodów dla mieszkańców regionu


Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!